Monitor de desigualtat

El pols de la desigualtat a Espanya,

en temps real


El monitor de desigualtat és un projecte pioner que té com a objectiu seguir en temps real l’evolució de la desigualtat i el paper de l’estat del benestar a Espanya mitjançant l’ús de tècniques de big data.

És una iniciativa impulsada per un equip format per investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, l’Institute of Political Economy and Governance (IPEG) i CaixaBank Research

Com ha afectat la COVID-19
els ingressos salarials dels espanyols?

Com ha afectat la COVID-19 la desigualtat?

Distribució geogràfica de la desigualtat a Espanya

Indicadors de desigualtat

Corbes de Lorenz

Publicacions